Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

Obilježen završetak projekta na uređenju lovačkog doma u Seoni

U zajedničkoj organizaciji UG “Eko Seona- Ratiš” i aktiva žena i lovaca iz MZ Seona, općina Srebrenik, svečano je obilježen završetak projekta na uređenju lovačkog doma u Seoni , koji je podržan finansijskim sredstvima Fondacije tuzlanske zajednice u iznosu od 2.500,00 KM i vlastitog volonterskog učešća u iznosu od oko 2.000,00 KM. Naime od 01.01.2016. godine provodile su se volonterske aktivnosti na završnom uređenju soba u lovačkom domu te je izvršeno ubacivanje stolarije, malterisanje zidova, lijepljenje pločica , ograde i laminati. Po završetku radova u sklopu projekta predviđena je i jedna manifestacija zabavno edukativnog karaktera, te je u sklopu tog obilježen i 22.04. međunarodni dan planete zemlje gdje su članovi UG “Eko Seona- Ratiš” održali predavanje za najmlađe iz oblasti ekologije i važnosti zaštite okoliša, a uz predavanje organizovano je i čišćenje izletišta.

U sklopu projekta je 23.04 napravljena i završna manifestacija, gdje su lovci iz Seone pripremali ručak: lovački gulaš i grah, a udruženje žena razne poslastice. Ovom prilikom je za školsku djecu, njihove roditelje i najstarije mještane podijeljeno oko 200 obroka. U saradnji sa folkolornom sekcijom Udruženja mladih  iz Tinje, tek formirana folkolorna sekcija iz Seone je održala i svoj prvi javni nastup. Druženje se uz pjesmu, harmoniku, gitaru i igranje kola nastavilo do kasno u noć. Nosioci ovog projekta su zadovoljni postignutim rezultatom i ostvarenim ciljevima, a svi koji su prisustvovali ovoj manifestaciji i koji su učestvovali u ovom projektu mogu se pohvaliti sa činjenicom da žive u jednoj od najorganizovanijih zajednica na području Općine Srebrenik a i šire.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI