Petak, 14 Juna, 2024

Od 14. januara počinje uplata premije zdravstvenog osiguranja-markica za 2019. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona 14.01.2019. godine započinje redovnu distribuciju premije osiguranja (markice) za 2019. godinu.

Visina premije osiguranja za 2019. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj:

338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 741, svrha doznake: Premija osiguranja za 2019. godinu, na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

“Markica” premije osiguranja za 2019. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. marta 2019. godine.

Po isteku utvrđenog roka, premiju osiguranja za 2019. godinu će moći uplatiti samo osobe koje se prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Prilikom uplate premije osiguranja, odnosno prenos novca sa računa na račun (žiralno plaćanje), aplikacija markica se može izvršiti najranije dva dana nakon izvršene uplate zbog evidentiranja uplata platnog prometa.

Rok važenja premije osiguranja za 2018. godinu ističe zaključno sa 31.03.2019. godine.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti