Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

Održana obuka u sprovođenju mjera zaštite od požara

vatrogasno11

Na osnovu člana 128. stav 1. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09) pravna lica, državni organi i druge institucije dužni su svake dvije godine sprovoditi redovno stručno osposobljavanje i usavršavanje uposlenika u provođenju mjera zaštite od požara te izvršiti provjeru znanja uposlenika.

 vatrogasnoo
Na osnovu zakona, općina Srebrenik je organizovala obuku uposlenika organa u periodu od 08-11.12.2015 godine nosilac okviru  službe CZ a organizator je Odgovorno lice za sprovođenje mjera zaštite od požara i eksplozija . Izvođači obuke su starješina PVJ Srebrenik  Rajib Džaferović struk.ing.spec. ZOP-a, viši referent za vatrogastvo Muhmed Ibrić struk.ing.ZOP-a i viši referent za vatrogastvo Nihad Delić.
Na ovu obuku odazvao se 83 uposlenika općine Srebrenik. Obuka se sastojala iz teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio je obuhvatao teoretske teme:
– prava i obaveze uposlenika u provođenju mjera ZOP.a,
– osnovni pojmovi o gorenju i gašenju požara,
– podjela zapaljivi materija u klase požara,
– sredstva za gašelje požara,
– požarne opasnosti u građevinama i mjere zaštite od požara,
– uređaji i oprema za gašenje požara u građevinama,
– postupci nakon dojave požara.
vatrogasno20
Svi polaznici obuke su uspješno prošli pismeni test koji je održan nakon teoretskog i praktičnog dijela nastave.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI