Srijeda, 6 Decembra, 2023

POZIV-Sastanak predstavnika Udruženja građana povodom potpisivanja Sporazuma NVO/lokalna vlast

Aldin

Na incijativu Vijeća mladih Općine Srebrenik, uz podršku načelnika općine Srebrenik, na sljedećoj sjednici općinskog vijeća Srebrenik će biti prezentiran i potpisan Sporazum između NVO/lokalna vlast, te na taj način po prvi puta biti uspostavljeni službeni odnosi Organizacija civilnog društva s područja općine Srebrenik (Udruženja građana) i lokalne vlasti.
O Sporazumu
Sporazum između općine Srebrenik i organizacija civilnog društva koje djeluju na području općine Srebrenik (u daljem tekstu »strane potpisnice ovog sporazuma«) predstavlja njihovo opredjeljenje da se, dugo vremena podržavani rad i razvoj nevladinog sektora na ovoj teritoriji, uredi ovim aktom u cilju da se, na osnovama zajedničkih vrijednosti koje ostvaruje nevladin i javni sektor, uspostave jasne, efikasne i transparentne procedure međusobne saradnje i partnerstva.
Strane potpisnice ovog sporazuma će biti saglasne da se u međusobnoj saradnji pridržavaju zajedničkih vrijednosti i građanskih inicijativa koje proizlaze iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, Ustava BiH, Ustava Federacije BiH, Ustava Tuzlanskog Kantona, Zakona o principima lokalne samouprave FBiH, Zakona o lokalnoj samoupravi Tuzlanskog Kantona i Statuta općine Srebrenik, koje su temelj i okvir za prava građana da se slobodno i bez ograničenja međusobno udružuju, u izgradnji demokratskog društva.
Prezentacija Sporazuma NVO/lokalna vlast, će biti održana 12.10.2015. godine, u prostorijama JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik (Plava sala) sa početkom u 13 sati.
Pozivaju se predstavnici udruženja koja djeluju na području općine Srebrenik, da prisustvuju ovom sastanku (po jedan predstavnik).
Dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 061/963-467.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI