Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

Poziv za mala i srednja preduzeća

Informativna sesija u sklopu “Poziva malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu u 2017. godini” biti održana u utorak 20.12.2016. godine, u sali Javne ustanove Dom mladih u Tuzli u terminu od 10.00 do 12.00 sati. Adresa je Dragiše Trifkovića br. 2.

Navedena sesija je predviđena za partnere i potencijalne aplikante sa područja Tuzle, Srebrenika, Živinica i Bijeljine, ali prisustvo potencijalnih aplikanata iz drugih lokaliteta obuhvaćenih LIR projektom je dobrodošlo.

Potencijalnim aplikantima iz prioritetnih sektora (obrada drveta, obrada metala i obrada tekstila) će biti predstavljen javni poziv, uslovi za apliciranje i pružene ostale relevatne informacije. Poziv je dostupan na: http://www.ba.undp.org/ content/bosnia_and_ herzegovina/bs/home/ presscenter/articles/2016/12/ 02/lir-projekt-poziv-malim-i- srednjim-preduze-ima-za- iskazivanje-interesa.html

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI