Petak, 14 Juna, 2024

Projekt Općine Srebrenik i Evropske unije – Dva miliona KM za novu trasu korita rijeke Tinje

Delegacija Evropske unije u BiH okončala je procedure izbora izvođača radova na regulaciji korita rijeke Tinje u užem gradskom području Srebrenika. Za izvođača radova izabran je konzorcij “Roading” doo Gračanica, “Jata group” Srebrenik i “EKO-EURO TIM” d.o.o Krupa na Vrbasu, čija je ponuda bila najpovoljnija na tek okončanom Javnom pozivu.  U sklopu ovog krupnog infrastrukturnog projekta izgradit će se potpuno nova trasa koritarijeke Tinje od Koprića mosta nizvodno do ušća Faćkinog potoka, u dužini od oko 1.000 metara. 

“Ovo je jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na području naše općine. Izgradnjom novog korita omogućit će se bolji protok vode, čime će se znatno povećati stepen zaštite od poplava stambenih i poslovnih objekata u gradskom naselju Bare nizvodno od Koprića mosta, ali i kompletne gradske zone Srebrenika i ostalih naseljenih mjesta uzvodno od Koprića mosta”, ističe Nihad Omerović, načelnik općine Srebrenik.

U radove na iskopu nove trase korita uložit će se oko 2 miliona maraka, od čega je 1,2 miliona obezbijeđeno iz pretpristupnih fondova Evropske unije, a preostalih 800.000 maraka izdvojeno je iz općinskog budžeta.

Pripremni radovi na novom koritu rijeke Tinje su već počeli, a rok za završetak svih radova je 12 mjeseci. 

Pored ovog projekta, Općina Srebrenik će, prema riječima načelnika Omerovića, u 2019. godini izdvojiti dodatnih 250.000 KM za sanaciju kritičnih tačaka i čišćenje naplavina u koritu rijeke Tinje na cijelom području naše općine.  Pored Srebrenika, u regionalni projekat regulacije vodotoka na području TK-a uključene su i općine Sapna, Kladanj i Lukavac. 

U ovaj krupni regionalni projekat usmjeren na prevenciju poplava u navedene četiri općine iz pretpristupnih fondova Evropske unije uložit će se blizu 5 miliona eura. PRESS SLUŽBA OPĆINA SREBRENIK

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI