Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

Saopštenje za javnost o zimskom održavanju prohodnosti puteva na području općine Srebrenik

Snijeg na Majevici 1

Foto: ilustracija

Služžba za prostorno uređenje i zašštitu okolice je medijima dostavila sljedeće saopšštenje za javnost o zimskom održžavanju prohodnosti putnih pravaca na području općine Srebrenik, koje prenosimo u cjelosti:
Obavješštavaju se građani da je općina Srebrenik sa JP „9. septembar“ Srebrenik, u skladu s Zakonskim i podzakonskim propisima, zaključila ugovor o zimskom održžavanju gradskih ulica, lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Srebrenik za zimu 2016. godine. Zimsko održžavanje javnih saobraćajnica se sprovodi u skladu s Operativnim programom radova na održžavanju prohodnosti gradskih ulica, lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Srebrenik za 2016. godinu, koji u pdf. formatu možžete preuzeti ovdje: Operativni program zimske sluzbe 2016.pdf (85.33 KB), uz angažžovanje vozila i radne snage komunalnog preduzeća, kao i vozila kooperanata, tako da je trenutno na terenu angažžovano ukupno 12 vozila za ove potrebe. Obzirom na kapacitete i opremljenost komunalnog preduzeća za obavljanje poslova zimske služžbe, te činjenicu da je proteklih dana intenzivno padao snijeg i ledena kišša, molimo građane svih naseljenih mjesta sa područja općine Srebrenik da vrššiocima poslova zimske služžbe pružže svaku pomoć u smislu da obavezno u ššto kraćem roku sa kolovoza cesta i trotoara uklone sva parkirana vozila, eventualne deponije materijala i druge stvari i građevine ostavljene na kolovozima i trotoarima cesta koje mogu biti prepreka za kvalitetno čišćenje snijega i leda. Za sve eventualne primjedbe na kvalitet i način obavljanja ovih usluga građani mogu kontaktirati komunalno preduzeće na dežžurne telefone broj: 035/644-032, 035/645-714 ili na mobilni telefon broj: 061/392-391. Takođe, napominjemo da je članom 129. i 131. Odluke o komunalnom redu („Sl. glasnik općine Srebrenik, broj: 6/06 i 10/11) između ostalog propisano da su za uklanjanje snijega i leda sa trotoara i prilaza uz zgrade i leda sa krovova zgrada, odgovorni vlasnici ili korisnici zgrada, stanova ili poslovnih prostora, zatim da je prilikom uklanjanja snijega i leda, iste zabranjeno odlagati i bacati na trotoare i kolovoz saobraćajnica, te da nadležžna Inspekcija, građanima koji postupaju suprotno naprijed navedenom, možže izreći odgovarajuću kaznu ili pokrenuti odgovarajući prekrššajni postupak. U tom smislu, molimo građane i pravne subjekte da u skladu s odredbama naprijed navedene Odluke očiste kolske i pješšačke pristupe prema svojim stambenim i poslovnim objektima, ne ugrožžavajući pri tome javne saobraćajnice. Ujedno obavješštavamo sve građane da su trenutno svi lokalni putni pravci na području općine Srebrenik prohodni, te da se saobraćaj odvija otežžano zbog ugažženog snijega i ledene kišše koja stvara poledicu. Trenutno nisu očišćene sve ceste III kategorije (sokaci) u pojedinim naseljenim mjestima, a služžbe za obavljanje ovih poslova su na terenu i planirano je da svi putevi uz upotrebu zimske opreme budu prohodni u veoma kratkom roku.

 

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI