Nedjelja, 14 Jula, 2024

Smanjenju zagađenja zraka u TK pomoglo bi “izbacivanje” čvrstih goriva

Zagađenje zraka na području Tuzlanskog kantona, a i šire, je kompleksan problem i nije ga moguće preko noći riješiti, ali najviše se treba raditi na prestanku korištenja čvrstih goriva za zagrijavanje stambenih jedinica u zimskom periodu, smatraju u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

”U prvom redu treba raditi na iskorjenjivanju uglja kao najnepovoljnijem gorivu s aspekta štetnosti produkata sagorjevanja, i samim tim emisijama u zrak, zatim smanjenja broja vozila u gradskim sredinama i to modernizacijom i poboljšanjem sistema javnog prevoza na struju ili plin, korištenjem najboljih raspoloživih tehnologija u industrijskim postrojenjima, uvođenjem procesa odsumporavanja u termoelektranama itd.”, kazao je pomoćnik ministra Goran Mišić.

Dodao je da na području TK postoji pet fiksnih i jedna mobilna stanica za monitoring zraka.

”Fiksne stanice se nalaze na području Grada Tuzla (tri stanice), jedna na području Lukavca i jedna na području Živinica. Mobilna stanica prebacuje se na područje ostalih općina TK, i to po usvojenom planu koji se donosi na početku svake godine”, naveo je Mišić.

Naglasio je da je ove godine bolja situacija u odnosu na prošlu godinu i to isključivo zbog znatno povoljnijih metereoloških i atmosferskih prilika. Naime, dosta je toplijih dana pa se znatno manje loži ugalj, a prilično je izraženo strujanje vazduha pa ne dolazi do nagomilavanja zagađujućih materija u kotlinama u kakvoj je Tuzla. Također, nema pojave temperaturne inverzije, što je bio slučaj prošle i na samom početku ove godine, kada su bile proglašavane epizode izuzetne  zagađenosti zraka na područje općina Živinice i Lukavac i Grada Tuzla.

Govoreći o uzrocima zagađenja zraka na području TK Mišić je kazao kako je tu zbir različitih faktora, a to su termoelektrana, odnosno industrija, kućna ložišta i saobraćaj. Dodao je da se uzrocima zagađenja zraka trebaju dodati i nepovoljne metereološke prilike i nepovoljan geografski položaj, kao što je položaj naselja ili grada u kotlini…

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, prema nivou zagađenosti, s obzirom na propisane granične i tolerantne vrijednosti, utvrđene su tri kategorije kvaliteta zraka. Prva kategorija kvaliteta zraka je čist ili neznatno zagađen zrak, gdje nisu prekoračene granične vrijednosti niti za jednu zagađujuću materiju. Druga kategorija kvaliteta zraka – umjereno zagađen zrak, gdje su prekoračene granične vrijednosti za jednu ili više zagađujućih materija, a nisu prekoračene tolerantne vrijednosti niti za jednu zagađujuću materiju. Treća kategorija kvaliteta zraka je prekomjerno zagađen zrak gdje su prekoračene tolerantne vrijednosti za jednu ili više zagađujućih materija.

(RTV Slon/Fena)

VIJESTI

Najnovije vijesti