Nedjelja, 14 Jula, 2024

Smog izaziva pojavu karcinoma i kardiovaskularnih bolesti

Dolaskom zime u određenim gradovima BiH naročito se poveća koncentracija zagađujućih materija. U Sarajevu, Zenici, Živinicama i Tuzli odavno je došlo do prekoračenja dozvoljene koncentracije lebdećih čestica. Najviše ih je ipak zabilježeno u Sarajevu gdje su dnevni prosjeci iznosili četiri-pet puta više od propisanih iznosa. 

Nurka Pranjić, redovna profesorica na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kazala je da je situacija u kojoj se bh. građani nalaze veoma ozbiljna. 

“Utjecaj zagađenja na zdravlje može ići čak i do 77 posto na ukupni morbiditet i mortalitet. U smogu osim iritanata kao što su ugljenmonoksid, ugljendioksid i azotni oksidi, prema istraživanjima Svjetske zdravstvene organizacije, mogu biti i otrovi te uzročnici pada imuniteta, a posljedice svega toga mogu biti veoma ozbiljne”, rekla je Pranjić. 

Kada govorimo o smogu obično mislimo da on utječe samo na pluća i disajne puteve, međutim, ono što je zabrinjavajuće jeste da smog izaziva razna kardiovaskularna oboljenja. 

“Kada je riječ o zagađenju zraka, kardiovaskularne bolesti imaju čak dva-tri puta veću učestalost nego respiratorna. Tu je i razvoj karcinoma te razvoj moždanih poremećaja mentalnog zdravlja, ishemija, a može izazvati čak i moždani udar i povećati smrtnost”, upozorava Pranjić. 

Budući da su građani BiH izloženi i od pet do šest puta većoj vrijednosti lebdećih čestica nažalost ne postoji grupa koja je najugroženija. 

“Dakle, nisu izložena samo djeca, trudnice, osobe s disajnim i kardiovaskularnim problemima, cijela populacija je izložena ogromnom opasnom riziku. Lebdeće čestice su isto kao da dobijete infuziju. One ulaze direktno u našu cirkulaciju i putuju od organa do organa izazivajući ishemiju, pad imuniteta, a mogu potaknuti i kancerogenezu”, kaže Prajnić.  (KLIX)

VIJESTI

Najnovije vijesti