Nedjelja, 14 Jula, 2024

U Prvoj O.Š. Srebrenik održana javna tribina “Prevencija ovisnosti”

prevencija narkomanije1

Dana 03.04.2014.godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Prve OŠ u Srebreniku, održana je javna tribina sa temom „Prevencija ovisnosti“. Uvodnu riječ na tribini dala je pedagog škole Arapčić Adina. Pored velikog broja prisutnih učenika, gosti na tribini su bili predstavnici Centra za mentalno zdravlje pri JU „Dom zdravlja“ Srebrenik, Policijske stanice Srebrenik kao i Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama  iz Smoluće. Na tribini su pored problema sa narkomanijom, alkoholizmom i pušenjem spomenute i druge ovisnosti koje danas zaokuplaju pažnju   mladih kao što su ovisnost o kockanju-kladionicama, internetu i slično. Svi gosti su, svako iz svog ugla, upoznali prisutne  kako o zdravstvenom aspektu, načinima liječenja i odvikavanja od ovisnosti tako i u okviru projekta „Rad policije u zajednici“  o osnovnim odredbama Zakona koji tretiraju ovu oblast kao te  načinima prevencije. Najviše pažnje izazvala je priča jednog od štićenika Centra iz Smoluće, koji je na poseban način prisutnima na tribini is pričao svoj put od sasvim običnog dječaka do uživaoca teških droga a danas se kao štićenik Centra nalazi u Smolućoj gdje je svoju potrebu za drogama zamijenio upražnjavanjem određenih radnih navika. Ova tribina je bila još jedan dokaz da na ovim prostorima postoje pojedinci i grupe koje daju svoj doprinos u sveukupnoj borbi protiv negativnih pojava u društvu kao što je ovisnost sa posebnim osvrtom na “NARKOMANIJU”.

prevencija narkomanije2

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI