Utorak, 25 Juna, 2024

U Srebreniku održana koordinacijska radionica o medijskim aktivnostima

Sastanak

Projekt Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Ekonomija energetske efikasnosti (3E), organizirao je za predstavnike općinskih odjela za odnose sa javnošću, a u sklopu „Godine energetske efikasnosti u Županiji Tuzla“, koordinacijsku radionicu o medijskim aktivnostima. Radionica je održana u Srebreniku, u petak 29.11.2013.godine.

U okviru radionice prisutnima je predstavljen animirani spot „UKLJUČI SE“ koji će se emitirati na televizijskim postajama u Županiji Tuzla i ostalim TV postajama širom BiH. Razmotrene su i ostale informativno-edukativne aktivnosti koje će se provoditi za vrijeme medijske kampanje i nakon nje, odnosno tijekom trajanja Godine energetske efikasnosti u Županiji Tuzla.

Cilj održavanja radionice je priprema za reakcije građana koji bi, potaknuti porukama objavljenim u medijima, mogli potražiti više informacija o energetskoj efikasnosti i pitati za mogućnosti da neke od mjera primjene i u svojim domovima.

“Današnju radionicu smo organizirali kako bi uspostavili što bolju koordinaciju s općinama Županije Tuzla u provođenju medijske kampanje za energetsku efikasnost koja će se realizovati u sklopu Godine Energetske Efikasnosti Županije Tuzla. Želja nam je da zajedno sa kolegama iz općinskih odjela za odnose s javnošću građanima što bolje predstavimo mjere energetske efikasnosti i koristi koje mogu imati implementiranjem EE mjera u svojim domovima i radnim mjestima“ – izjavio je Mak Kamenica, zamjenik direktora USAID-ovog projekta Ekonomija energetske efikasnosti – 3E.

[youtube jrcT13i-OqA 640 360]

U sklopu „Godine energetske efikasnosti u Županiji Tuzla“ USAID 3E planira i opsežnu kampanju za podizanje javne svijesti. Svakog mjeseca bit će predstavljena druga tematika, a ovaj mjesec je posvećen energetskoj efikasnosti sa naglaskom na njenu promociju.

USAID-ov projekat Ekonomija energetske efikasnosti (3E) je program vrijedan 4,5 milijuna dolara za promociju tehnologija energetske efikasnosti i to putem razvoja pilot projekata u objektima sufinanciranim od strane javnog i privatnog sektora.

Cilj pilot projekata je da se u praksi prikaže kako energetska efikasnost štedi novac potrošačima i da je najekonomičniji način smanjenja potrošnje energije. Kako se korištenje energije smanjuje, tako su troškovi za potrošača niži – u vidu nižih računa za grijanje, struju i vodu. Mjere energetske efikasnosti je relativno lako sprovesti, a povrat uloženih sredstava se vraća u kratkom periodu.

Do danas je vlada SAD-a, prvenstveno putem USAID-a, osigurala 1.6 milijarde dolara za podršku ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku Bosne i Hercegovine.

 

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI