Nedjelja, 14 Jula, 2024

Učenici devetih razreda u TK sutra polažu probnu eksternu maturu

skola

Preko 4.500 učenika devetih razreda u 85 osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu sutra će pristupiti probnom testiranju. Cilj uvođenja testiranja za osnovce je utvrđivanje objektivnog stanja dostignutog ishoda kod učenika.

„To će biti treća vrsta testa koju smo mi izbacili od januara do danas, dva uzorka testa smo postavili na web stranicu Pedagoškog zavoda koji su bili dostupni svakom učeniku, nastavniku ili školi“, pojašnjava Izet Numanović, stručni savjetnik Pedagoškog zavoda TK.

Testiranje će u svim školama početi istovremeno. Test ima ukupno 60 pitanja i ima karakteristiku testa općeg znanja, sa akcentom na zadnju trijadu osnovne škole. Obuhvata pitanja iz ključnih oblasti, a to su: maternji i strani jezik, matematika i fizika,historija i geografija, biologija i hemija, dok drugu grupu čine kulturno umjetnički predmeti .

U okviru 85 škola uposlenici Pedagoškog zavoda TK odabrali su šest škola u kojima će vršiti testiranje. Riječ je o dvije škole iz tipično gradske sredine, dvije iz prigradske i dvije iz tipično seoske sredine.

Kroz ovakve vrste testiranja i učenici i roditelji i nastavnici, treba da vide šansu za vlastio preispitivanje sistema učenja i pripremanja za nastavak školovanja, jer krajnji cilj je da učenik prilikom izbora srednje škole može samostalno procijeniti i svoje mogućnosti i znanja i sistem usvojenih vrijednosti u toku obrazovanja, kako bi na koncu što ranije postao neovisan čovjek.

„Kako bi sebi dalje olakšali dalji način školovanja, a s druge strane to će biti realni pokazatelji šta to škola u zavisnosti od sredine u kojoj se nalazi može učiniti da poboljša one rezultate sa kojima nije zadovoljna“, pojašnjava Numanović.

Rezultati testiranja, pojašnjava Numanović, omogućit će da se vidi gdje je potrebno da se rade intervencije u nastavnim planovima i programima, kao i gdje je potrebno raditi intervencije u interventnim oblicima nastave u školama, kao što je dopunska nastava, dodatni rad sa učenicima koji ne mogu u potpunosti pratiti određene zadaće datog plana i programa, baš kao i za nadarene učenike koji su prevazišli zadani plan i program, a za koje bi se tada mogao osmisliti novi napredniji. Rezultate testova Pedagoški zavod imat će već u srijedu.

VIJESTI

Najnovije vijesti