Nedjelja, 14 Jula, 2024

UG „Eko mreža“ Srebrenik započela realizaciju projekta „Inventarizacija, kartiranje i praćenje stanja vrsta i staništa planine Majevice“

UG „Eko mreža“ Srebrenik započela realizaciju projekta  „Inventarizacija, kartiranje i praćenje stanja vrsta i staništa planine Majevice

Radi se o prvom istraživanju ove vrste planine od vremena Austro-Ugarske, a projekat će se implementirati u periodu juni 2018 – juni 2019

Glavni donator ovog projekta je  Fond za zaštitu okoliša FBiH, a ovo istraživanje podržali su i  općina Srebrenik, JP Šume TK dd Kladanj (Š.G. „Majevičko“ Srebrenik), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštitu okolice TK-a, Lovačko društvo „Majevica“ Srebrenik.

Istraživački tim čine članovi UG Eko Mreža i konsultanti s Prirodno – matematičkog fakulteta u Tuzli – Odsjek biologija

Projektni ciljevi:
Poboljšanje postojećih atributa nežive i žive prirode na području planine Majevice, koje doprinosi povoljnom stanju biljnih i životinjskih vrsta kao i tipova staništa
Unapređe njenaučno-istraživačkog rada iz oblasti zaštite okoliša kroz objavu Registra (naučne studije) o flori i fauni planine Majevice
OČEKIVANI REZULTATI:
Izvršena inventarizacija, kartiranje i praćenje stanja vrsta i staništa planine Majevice za područje općine Srebrenik
Objavljen registar flore i faune planine Majevice za 2018. godinu i uvršten u NATURU 2000 za FBiH i BiH, s ciljem dobijanja informacij za proglašenje potencijalnih područja za NATURU 2000
Izrađena studija sa podacima inventarizacija, kartiranje i praćenje stanja vrsta i staništa planine Majevice za područje općine Srebrenik
Povećan doprinos formiranju ekološke mreže zaštićenih prirodnih tipova staništa i vrsta na području Federacije BiH i uključivanja određenih područja planine Majevice u međunarodnu ekološku mrežu zaštićenih prirodnih staništa i staništa vrsta.

 

Ključna korist: „Uspostava NATURA-e 2000 je obaveza BiH za ulazak u EU i ovaj projekat je nastavak multinacionalnog projekts „ Pomoć u implementaciji Direktive o divljim pticama i Direktive o staništima“ u okviru kojeg je pripremljena struktura za implementaciju NATURA 2000 mreže u Bosni i Hercegovini“.

VIJESTI

Najnovije vijesti