Petak, 24 Maja, 2024

Uprava policije MUP-a TK – Radionica “Krivična djela trgovine ljudima”

Danas  je u hotelu Mellain u Tuzli u organizaciji Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona uz svesrdnu pomoć OSCE-a Tuzla, održana radionica „Krivična djela trgovine ljudima“. Cilj ove radionice je da se poboljša institucionalna saradnja svih koji se bave žrtvama trgovine ljudima (policija, tužilaštvo i centri za socijalni rad), uključujući i djecu žrtve prosijačenja.

 Inače, radionica je dio plana i programa stručnog usavršavanja policijskih službenika Uprave policije MUP-a TK-a, proizašla iz dugogodišnje uspješne saradnje sa OSCE-om Tuzla u oblasti edukacije policijskih službenika. Radionici je prisustvovalo trideset policijskih službenika koji su uključeni u problem trgovine ljudima na svim nivoima u okviru Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti