Četvrtak, 23 Maja, 2024

Uprava za indirektno oporezivanje BiH pripremila nova zakonska rješenja o PDV-u i akcizama

“Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH pripremila je nova zakonska rješenja o PDV-u i akcizama koji će u velikoj mjeri otkloniti do sada uočene nedostatke i omogućiti pojednostavljenje mnogih procedura u oblasti indirektnog oporezivanja”, izjavio je direktor Uprave Miro Džakula.

Džakula je tokom razgovora sa poslanicima Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koji su okupljeni oko Kluba za evropske integracije i bezbjednosna pitanja, naveo da bi se time olakšalo funkcionisanje poslovne zajednice u BiH, saopšteno je iz UIO.

Takođe, izrazio je i veću angažovanost svih instanci vlasti u BiH od kojih zavisi donošenje ovih zakona.

Na sastanku održanom jučer, govorilo se i o mogućnostima i efektima uvođenja diferencirane stope PDV-a koja bi podrazumijevala smanjenje stope PDV-a na lijekove, dječiju hranu i druge prehrambene robe i njen uticaj na fiskalnu stabilnost BiH, kao i o inicijativama poslovne zajednice u BiH za izmjenama određenih odredaba Zakona o PDV-u i Zakona o akcizama u BiH sa ciljem olakšanja poslovanja poslovnih subjekata u BiH.

Poslanici Parlamentarne skupštine BiH zainteresovali su se i za nabavku objekta za sjedište UIO i Regionalni centar Banjaluka, o čemu ih je Džakula detaljno informisao i upoznao sa aktivnostima koje je Uprava do sada preduzela, kao i o potrebi rješavanja ovog pitanja kako bi se obezbijedili dostojni uslovi za rad zaposlenih.

Zajednički stav učesnika sastanka je da ovakav vid saradnje treba podržati i da će isti doprinijeti jačanju fiskane stabilnosti i napretku BiH i postizanju efikasnih rezultata u radu UIO.

Na sastanku se razgovaralo i o stanju naplate prihoda od indirektnih poreza koje UIO naplaćuje na Jedinstveni račun.

RTV Slon/ akta.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti