Ponedjeljak, 15 Jula, 2024

Vlada FBiH odobrila sredstva za uvezivanje staža radnika rudnika

Vlada Federacije BiH je na telefonskoj sjednici donijela Odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje staža radnicima zavisnih društava – rudnici uglja u Koncernu Elektroprivrede BiH.

Ovom odlukom odobrava se rudnicima „Kreka“ d.o.o. Tuzla, „Kakanj“ d.o.o. Kakanj, „Breza“ d.o.o. Breza, „Zenica“ d.o.o. Zenica i „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO za 140 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje zaključno sa 31.05.2021. godine u ukupnom iznosu od 6.492.421,27 KM. Istom odlukom odobren je iznos od 2.980.633,69 KM za uvezivanje staža za 87 radnika rudnika „Kreka“ d.o.o. Tuzla i „Zenica“ d.o.o. Zenica, kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje.

Privrednom društvu Rudniku uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla odobrava se uvezivanje radnog staža za tri radnika u ukupnom iznosu od 63.294,72 KM, kao i uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama za 29 radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 705.202,08 KM.

Privrednom društvu RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica odobrava se uvezivanje radnog staža za 61 radnika u ukupnom iznosu od 3.404.857,41 KM, kao i uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama za 58 radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 2.275.431,61 KM.

Privrednim društvima Rudniku mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj odobrava se uvezivanje radnog staža za 25 radnika u ukupnom iznosu od 786.405,89 KM, za RMU „Breza“ d.o.o. Breza za 34 radnika iznos od 1.277.137,77 KM, a za RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila za 17 radnika iznos od 960.725,48 KM.

Ova sredstva isplatit će se iz sredstava zavisnih društava-rudnika uglja u Koncernu EP BiH, a  obezbijeđena su Odlukom o pozajmici od strane Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisna društva – rudnici uglja u Koncernu EP BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, te Porezna uprava FBiH.

VIJESTI

Najnovije vijesti