Srijeda, 21 Februara, 2024

Vlada TK: Za podršku sportu izdvaja se 550 hiljada KM

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu. Podršku sportu Vlada je ove godine Budžetom planirala ukupno 550.000,00 KM, od čega su za neprofitne organizacije planirane 543.000,00 KM, a 7.000,00 KM je planirano za subvencije javnim preduzećima.

Odlukom je predviđeno da se sredstva mogu dodijeliti  sportskim klubovima (amaterski i profesionalni), sportskim društvima, školskim sportskim društvima grada/općine i Kantona, kantonalnim i gradskim/općinskim sportskim/granskim savezima, udruženjima stručnih osoba osposobljenih za rad u sportu, udruženjima sportske rekreacije, javnim preduzećima i javnim ustanovama koje pružaju usluge korištenja objekata na ime trenažnog procesa, sportskim klubovima lica sa invaliditetom (amaterski i profesionalni), sportskim društvima lica sa invaliditetom, kantonalnim i gradskim/općinskim sportskim/granskim savezima lica sa invaliditetom i drugim udruženjima koja se prema svojim registrovanim djelatnostima bave sportom.

Obzirom da se radi o namjenskim sredstvima, ona se mogu dodijeliti za vrhunski sport, kvalitetni sport, sport lica sa invaliditetom, tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine, s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja, finansiranje nabavke neophodnih sportskih rekvizita, sportske opreme za razvoj školskog sporta i pripremu školskih ekipa za nastup na sportskim takmičenjima i studentske omladine Tuzlanskog kantona, sportski odgoj i obrazovanje, zdravstvenu zaštitu sportista, pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta i organizaciju sportskih manifestacija. Osim navedenog ova sredstva koristit će se i za redovno finansiranje Sportskog saveza Tuzlanskog kantona, a bit će dodijeljena posebnom odlukom Vlade Tuzlanskog kantona.

VIJESTI

Najnovije vijesti