Srijeda, 21 Februara, 2024

Za dvije godine BiH napustilo više od 620 ljekara

Ljekari u Bosni i Hercegovini nalaze se u teškom položaju, a zbog lošeg stanja se odlučuju na napuštanje svoje države te pronalazak angažmana u uređenim evropskim zemljama. Potpunu rekonstrukciju zdravstvenog sistema koja je prijeko potrebna u protekle dvije godine nije dočekalo više od 620 ljekara koji su otišli iz BiH.Tačna evidencija ljekara koji su napustili Bosnu i Hercegovinu ne postoji, međutim prema podacima koje smo dobili od predsjednika Ljekarske komore Federacije BiH Haruna Drljevića, našu zemlju je samo u 2018. napustilo 267 ljekara. 

Godinu ranije taj broj je bio veći jer su našu zemlji napustila 362 ljekara s područja Federacije BiH i njima je od nadležnih kantonalnih ljekarskih komora izdata “etička saglasnost” za odlazak u inozemstvo. 

Ovi brojevi bi mogli biti i veći, jer prema Drljevićevim riječima, određeni broj doktora medicine po okončanju fakulteta odmah odlazi iz države, čak se i ne prijavi u ljekarsku komoru.

Poseban je problem što iz BiH odlazi najmlađi i najsposobniji kadar, odnosno svršenici medicinskih fakulteta i mladi specijalizanti koji bi za okvirno 10-15 godina trebali preuzeti zdravstveni sistem.

Prosjek starosti ljekara 57,8 godina

Analiza predsjednika Ljekarske komore FBiH pokazuje i da ljekarski kadar čine vremešni ljekari s prosjekom od 57,8 godina. (KLIX)
MC

VIJESTI

Najnovije vijesti