Srijeda, 29 Novembra, 2023

Završena izgradnja nove sudnice Suda BiH

U Sudu Bosne i Hercegovine završena je izgradnja nove sudnice koja ispunjava najviše međunarodne tehnološke standarde, a projektom izgradnje obuhvaćeno je njeno opremanje sofisticiranom audio-vizuelnom i drugom elektroničkom tehnologijom.

Prilikom opremanja sudnice vodilo se računa o maksimalnoj prostornoj iskoristivosti sudnice kako bi se omogućilo održavanje ročišta sa većim brojem optuženih.

S ukupno 22 mjesta na strani optuženih sudnica je po veličini jedna od najvećih u Sudu BiH i zahvaljujući velikom kapacitetu u  znatnoj mjeri će doprinijeti rasterećenju ostalih sudnica. Posebna pažnja poklonjena je izgradnji i opremanju odvojenog dijela za posjetioce čime je zainteresiranim građanima i medijima omogućeno nesmetano praćenje ročišta, prenosi FENA.

U cilju zaštite svjedoka izgrađena je posebna prostorija za svjedočenje zaštićenih svjedoka iz koje je moguće svjedočiti uz izmjenu glasa i lika zaštićenog svjedoka, dok su u samoj sudnici postavljeni pokretni paravani koji omogućavaju svjedočenje bez mogućnosti da posjetioci vide lik svjedoka.

Instalacijom novog video konferencijskog uređaja za svjedočenje putem video konferencijske veze povećani su video konferencijski kapaciteti Suda BiH i omogućeno svjedočenje iz bilo kojeg dijela svijeta. Sudnica je opremljena audio i video opremom u skladu sa najnovijim dostignućima u ovoj oblasti. Digitalni konferencijski sistem posljednje generacije, HD kamere, uređaji za prezentaciju pisanih, audio i video dokaza, monitori na stolovima stranaka, uređaji za praćenje svjedočenja zaštićenih svjedoka, te savremeni sistem za audio i video snimanja suđenja čine ovu sudnicu jednom od najopremljenijih u Sudu BiH.

Adaptacija sudnice je urađena budžetskim sredstvima koje je obezbijedila Služba za zajedničke poslove, Sud BiH je osigurao materijalno-finansijska sredstva za opremanje sudnice namještajem i tehničkom opremom, dok je opremanje soba za svjedoke finansirano sredstvima iz IPA projekta.

Poboljšanje uslova za rad pravosudnih djelatnika u funkciji je ostvarivanja boljih rezultata, njihovog kvalitetnijeg i efikasnijeg rada, te pružanja višeg nivoa usluga. Sudnica će početi sa radom 1. januara 2019. godine.

Sud Bosne i Hercegovine izražava zahvalnost svim akterima uključenim u taj projekat, saopćeno je iz tog suda.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti