Utorak, 5 Decembra, 2023

Budžet Grada Tuzla za narednu godinu oko 65 miliona KM

Gradsko vijeće Grada Tuzla na današnjoj sjednici usvojilo je Budžet za 2019. godinu u visini od 64,9 miliona KM i on je veći za 10,7 miliona maraka u odnosu na nacrt budžeta, a od toga je sedam miliona neutrošenih sredstava.

Ovim budžetom 5,4 miliona maraka planirano je za rekonstrukciju i sanaciju puteva, te 4,7 miliona za proširenje toplifikacije, dok su tri miliona planirana za rekonstrukciju i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže.

Budžet za 2019. godinu usvojen je bez ijednog amandmana vijećnika, a rebalans budžeta je najavljen već u prvoj polovini 2019. godine kada će se razmatrati amandmani vijećnika. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti