Utorak, 5 Decembra, 2023

Cijena polaganja vozačkih ostaje ista

Do najvljenog poskupljenja polaganja vozačkih ispita za sada neće doći. Odluka o minimalnoj cijeni obuke za vozače, prema kojoj bi kandidat čas vožnje za B kategoriju trebao plaćati 30,50 KM, nije dobila zeleno svjetlo Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, jer kako su rekli, sporni dokument ne sadrži fiskalnu procjenu, kao ni uporedne podatke sa zemljama regije.

Ministarstvo je ovom Odlukom dalo nagativno mišljenje na Nacrt odluke o minimalnim cijenama za B kategoriju, prema čijem prijedlogu je bilo planirno, da budući vozači, a kada se uključe svi troškovi obuke, istu plaćaju oko 1.500 KM.

Ljiljana Džafić, PR menadžer jedne autoškole kazala je kako je u proteklom periodu bilo nekoliko promjena kada je poslovanje autoškola u pitanju jedna promjena se odnosila na praktični dio kada su teške kategorije u pitanju a druga o poskupljenju obuke za B kategoriju , koja nije usvojena.

“Mi trenutno radimo po istom principu i istim cijenama, i ukoliko dođe do neke nove promjene, u narednom periodu, Ministarstvo će nas o tome obavijesti. Ono gdje su napravljene izmjene jeste kod same praktične nastave, od toga da je neophodno voditi dnevnik pređene kilometraže, do toga da je omogućno da se preskače C1 podkategorija, pa se sada sa B kategorije odmah može ići na C kategoriju, naravno uz povećan broj časova obuke i polaganja teorijskog dijela. A kada je u pitanju B kategorija ostalo je sve isto kao i do sada ono što je najviše interesovalo korisnike, jeste da cijena nije promijenjena kako se najavljivalo”, kazala je Džafić.

Dodala je da u narednom postoji mogućnost da se poveća broj časova praktičnog dijela obuke pa će se to odnositi na minimalno povećanje cijene.

“To se neće odnositi na ovaj zakonski broj časova od 35 za B kategoriju. Ali samo ukoliko dođe do nove zakonske izmjene u povećanju časova onda će doći i do neznatnog poskupljenja, ovo je za sada samo prijedlog koji se još nije razmatrao”, pojašnjava Džafić.

Ono što stvara problem kod građana jeste što se same autoškole razilaze kada je cijena same obuke u pitanju.

“Postoji cijena koja može varirati do nekih pedesatak maraka,  ali vidjeli smo u proteklom periodu da su te cijene išle dosta iznad.  Autoškole ne prikazuju sveukupnu cijenu, to zbunjuje građane, jer bi u okviru prikazane cijene trebalo da budu navedeni svi troškovi i usluge autoškole ali i one usluge prema ministarstvu i Crvenom križu. Tu dolazi do problema jer su ljudi neupućeni, jedna autoškola vam kaže da je cijena obuke 800 KM a u drugoj školi je 1.176 KM, ali građani tada ne znaju da su u ovu cijenu uključeni svi troškovi i da nema onih skrivenih”, govori Džafić.

Već nakon 1. januara pojedine autoškole su imale akcijske cijene polaganja dok je u drugima cijena bila povećana.

Podsjećamo, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine donijelo je u maju prošle godine prednacrt odluke o minimalnim cijenama, koji je nakon toga upućen na mišljenje nadležnim tijelima za obrazovanje u entitetskim ministarstvima.

Nakon što su stavovi svih nadležnih tijela bili pozitivni, osim mišljenja Zavoda za obrazovanje odraslih, Ministarstvo komunikacija i transporta pripremilo je nacrt odluke.

Taj dokument kasnije je dobio zeleno svjetlo i na javnim raspravama građana. Čekalo se samo da Ministarstvo finansija i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine daju suglasnost na taj dokument kako bi autoškole dobile nove cjenovnike prema kojima bi obuka za B kategoriju iznosila oko 1.300 umjesto dosadašnjih 600 konvertibilnih maraka.

(RTV Slon/Akta)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti