Nedjelja, 23 Juna, 2024

Na današnji dan prije 29 godina, Srebrenik je bio avionski bombardovan

Preuzeto Fb: Srebrenički arhiv

Na današnji dan, tačnije u minutama i trenutku u kojem pišem ove redove, prije 29 godina, Srebrenik je bio avionski bombardovan.

Oko podne avion je napravio dva kruga, u drugom navratu je mitraljirao naselje Polje, a u prvom načinio veliku materijalnu štetu, ranio 25 ljudi i jednog usmrtio. Projektile koje je tog dana ispalio ”bezimeni” pilot su pali na prostor vozačkog poligona kod Doma kulture, jedan iznad Robne kuče i zapalio auto, a ostali ispred Motela na parking, auto-cestu i među kuće iznad asfalta

.Osim video snimka, ostala su razna predanja, svjedočenja, kao i zapisana zapažanja ratnog novinara Hazima Hodžića. Tih dana novinar LTS-a, Hazim Hodžić, je zapisao:<<Odahnuli su i mještani okolnih sela, vojska je mogla malo odmoriti i spremiti se za nova ratišta. Nedjeljno prijepodne Srebreničani su provodili u svojim stanovima uz eglenu i jutarnju kahvu. Oko 11:30 minuta u daljini se začuo rezak zvuk aviona koji je bio sve prodorniji i bliži. Ljudi su se već bili navikli na česta prelijetanja nebeskih čeličnih ptica i nisu se uznemirivali.

Međutim, u jednom trenu stakla su se počela tresti, grmljavina se pojačavala. Sirena se nije oglašavala, pa se jedino očekivalo da tutnjava prestane. Očevici tvrde da je avion napravio nekoliko izviđačkih krugova, iznad samog centra grada,a onda se naglo spustio i izbacio nekoliko smrtonosnih projektila koji su pali na prostor vozačkog poligona kod Doma kulture, jedan iznad Robne kuče i zapalio auto, a ostali ispred Motela na parking, auto-cestu i među kuče iznad asfalta.

Detonacije su bile snažne i zastrašujuće. Muk i tišina u pustom gradu, u podrumima djeca vrište i drhte. Za nekoliko trenutaka ponovo se oglasio avion, ali sada je letio i mitraljirao naselje Polje i onda nestao. U svom bijesu i odmazdi za poraz na smolućkom ratištu, četnici su ubili jednog čovjeka iz Gradačca, načinili veliku materijalnu štetu, a teže i lakše ranili su 25 građana: Mehmeda Skenderovića, Zarifu Mustafić, Edvina Smajlovića, Osmana Mustafića, Jusufa Gibića, Emina Hasanbašića i Avdu iz Gradačca, Suada Hodžića, Omera Omerovića, Huriju Imširović, Hadžimehmedović dr. Safeta, Hugić Adisa iz Srebrenika, Ilju Babića iz Tramošnice, Nihada Zahirovića iz Ljenobuda, Husejna Hasića iz Brčkog,

Alju Čustića iz Špionice, Ibrahima Hasanovića iz Duboštice, Nihada Kulovića iz Doborovaca, Osmana Halilovića i Ibrahima Krasuljića iz Koraja, Nedima Mujkića iz Tuzle, jednog crnog čovjeka sa bradom iz Miričine i Dragicu sa kćerkom od 4 godine.>>

VIJESTI

Najnovije vijesti