Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

Objavljene rang liste kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju za upis u novu akademsku godinu

Na osnovu odredaba člana 13. stav (6), člana 6. i člana 7. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 13/20, u daljem tekstu Odluka), Komisija za ostvarivanje prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku godinu branilaca i članova njihovih porodica, ističe RANG LISTU kandidata za priznavanje prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku 2021/2022 godinu

Rang lista

VIJESTI

Najnovije vijesti