Subota, 23 Septembra, 2023

Održan 1. ciklus seminara KPE edukacije računovođa i revizora u Tuzli

FINconsult je danas 17.01.2017. godini u Tuzli u amfiteatru Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra održao 1. ovogodišnji ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, na temu: GODIŠNJI OBRAČUN – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2016. godinu i novi porezni i drugi propisi.

Veliki broj računovođa, revizora, direktora i vlasnika firmi je uzelo učešće na današnjem seminaru, čime je potvrđen kvalitet i korisnost seminara koje realizira FINconsult.

Na seminaru su aktuelizirane teme specifičnosti sačinjavanja finansijskih izvještaja i godišnjeg obračuna za 2016. godinu, prezentirani načini popunjavanje novih obrazaca Poreznog bilansa, te pripremne radnje za obračun i prijave poreza na dohodak, poreza na dobit i poreza na imovinu za 2016. godinu, kao i približena praktična primjena Zakona o finansijskom poslovanju i primjena novih poreznih i drugih propisa.

Pripremljen je sadržajan seminarski Priručnik sa dosta praktičnih primjera, kao i prezentacije kompetentnih predavača, a sve u cilju da ovaj seminar bude od što veće koristi i olakša izradu godišnjeg obračuna za 2016. godinu.

FINconsult pored Tuzle nastavlja sa seminarima u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH u još 5 bosansko-hercegovačkih gradova:

  • Sarajevo 18.01.2017. – hotel Grand,

  • Jelah-Tešanj 19.01.2017. – hotel AA jelah,

  • Gradačac 24.01.2017. – Skenderija,

  • Gračanica 25.01.2017. – Medresa,

  • Brčko 26.01.2017. – hotel Jelena.

Više o seminarima i narednim edukacijama edukativno-konsultanske kuće FINconsult možete pogledati na www.finconsult.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti