Ponedjeljak, 26 Februara, 2024

Plaće službenika i namještenika u KS povećavaju se za pet posto, ne i ministrima i parlamentarcima

Osim toga, stvorene su pravne pretpostavke za primjenu člana 41. stav 10. Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo u vezi s nagrađivanjem državnih službenika i namještenika na osnovu ocjenjivanja njihovog rada

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnosti na Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo, te ovlastila premijera Edina Fortu da u ime Vlade potpiše ovaj ugovor.

Kako je pojasnila ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe KS istekao je 1. aprila ove godine, nakon čega se pristupilo pregovorima za zaključenje novog između predstavnika Vlade KS i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika KS. Nakon održanih pregovora, pregovarački timovi su usaglasili tekst ovog ugovora.

– Uvažavajući porast cijena roba i usluga, osnovna plaća državnih službenika i namještenika uvećava se za pet posto. Odredba Kolektivnog ugovora kojom se omogućava ovo povećanje je svjesno formulirana na način da obuhvata isključivo državne službenike i namještenike, te da se ne primjenjuje na nosioce izvršne i zakonodavne vlasti – članove Vlade i zastupnike u Skupštini KS, niti direktore samostalnih upravnih organizacija – poručili su.

Osim toga, stvorene su pravne pretpostavke za primjenu člana 41. stav 10. Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo u vezi s nagrađivanjem državnih službenika i namještenika na osnovu ocjenjivanja njihovog rada.

VIJESTI

Najnovije vijesti