Utorak, 23 Jula, 2024

Počelo preventivno cijepljenje krupne stoke na antraks

DV D

Upravo je završen sastanak štaba CZ na kome su razmotrene aktivnosti koje se vode na sanaciji šteta od poplava i klizišta na području naše općine.  Radovi se izvode u koritu rijeke Tinje kao i njenih pritoka,  Jaseničke rijeke, Bistričke rijeke i Slanjanske rijeke.  Sanacija klizišta teče po planu i programu.  Epidemiološka situacija je pod stalnim nadzorom Ju Dom zdravlja i Higijensko epidemiološke službe.  JU Veterinarska stanica nema prijava i izvještaja o pojavama bolesti kod životinja.  Juče su naši veterinari na području općine Srebrenik počeli sa  preventivnim cijepljenjem krupne stoke na antrax – crni prišt.  Merhamet i Crveni krst vrše podjelu paketa ugroženom stanovništvu a ujedno šalju pomoć i u druga mjesta i gradove koji su pogođeni poplavama – klizištima. Za danas je Crveni krst – križ planirao podjelu paketa u Podpeću Donjem i Tinji Gornjoj, stanovništvu koje je poplavljeno i evakuisano  – ugroženo  zbog klizišta. Odziv naših sugrađana i prijatelja koji nude i doniraju svoju pomoć je izuzetan i zaslužuje svaku pohvalu.  Konstatovano je da radovi na sanacijama teku planiranim tempom a sve raspoložive snage, ljudstvo i mašine su na terenu i vrijedno rade.

VIJESTI

Najnovije vijesti