Srijeda, 6 Decembra, 2023

Podizanje svijesti o korupciji u zdravstvu – projekat učenika Srednje medicinske škole Tuzla

Učenici 3. razreda Srednje medicinske škole Tuzla Albin Zukić i Maid Mušić u sklopu predmeta Demokratija i ljudska prava, radili su na projektu pod nazivom “Korupcija u zdravstvu u TK”. Evo njihovog istraživanja i zaključaka, koje prenosimo u cjelosti:

-“Korupcija ili podmitljivost je u pravnom smislu kazneno djelo zlouporabe povjerenja ili dužnosti koju se obnaša u upravi, sudskoj vlasti, politici, školstvu, kulturi, umjetnosti.
Pod korupcijom u zdravstvu najčešće se podrazumijevaju korupcijske prakse u odnosu pacijenta i doktora, i to davanje mita u novcu za pružanje boljih medicinskih usluga.
Bosna i Hercegovina spada u red zemalja sa široko rasprostranjenom i duboko ukorijenjenom korupcijom. Zdravstveni sektor u BiH, s obzirom na njegovu kompleksnost i veliki obim, suočava se sa izrazito visokim stepenom korupcije. Skoro 27 godina od završetka rata u BiH problem korupcije ostaje jedna od glavnih prepreka u provođenju reformi, koje bi dovele do uspostave funkcionalne i samoodržive zemlje.
U Tuzlanskom kantonu je u svrhu borbe protiv korupcije izrađen je zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine nosilaca javnih funkcija, te je pored toga i osnovan ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.
Smatramo da smo samim početkom rada na ovom projektu pokrenuli podizanje svijesti o korupciji i njenim posljedicama po nas, naše zdravstvo i opće dobro cijelog društva.
Nakon anketa koje smo sproveli u Tuzli sigurno možemo reći da je većina građana svjesna da je korupcija u velikom obimu prisutna u našem zdravstvu i pored toga da je za većinu pregleda i drugih zdravstvenih usluga potrebno dati mito da bismo dobili neki određeni termin i da se na taj termin ne treba čekati dugo, što u nekim slučajevima može koštati života.
Tokom rada na ovom projektu obavili smo razgovor sa gospođom Anom Pejić, članicom vijeća grada Tuzla, Miralemom Huremovićem, savjetnikom direktora Zavoda za Zdravstveno Osiguranje, gospodinom Rijadom Kurtalićem, potparolom ZZZO TK i sa dr. Šekibom Umihanićem. Njima smo predstavili pakete osiguranja koji bi se dijelili na opće i ostale. Opći paket bi sadržavao usluge porodične medicine, a odnosio bi se na penzionere, nezaposlene i najniže situirane pacijenti. Ostali paketi bi sadržavali i druge usluge poput stomatoloških, ginekoloških, dermatoloških te drugih usluga. Važno je naglasiti da bi opći paket bio osiguran od strane PDV-a dok bi drugi paketi bili samofinansirajući.Pored paketa koje smo im predstavili smatramo da bi jedno od rješenja također moglo biti i ograničavanje na obavljanje posla u samo jednoj instituciji, bilo da je ona državna ili privatna, a ne u obje istovremeno. Time bi dobili manje opterećene zdravstvene radnike koji bi ujedno bili više posvećeno jednim pacijentima. A isti ti pacijenti bi poboljšanjem usluga u državnim institucijama bili spašeni troškova i odlaska u privante ambulante.
U razgovoru sa već pomenutim gospodinom Riadom Kurtalićem saznali smo da je ove promjene teško izvesti, ali smatramo da treba biti uporan i da se radom i trudom svaki cilj može ispuniti, pa da će tako jednog dana naš projekat ugledati svjetlost dana i da će postići izuzetne rezultate.
Dr. Šekib Umihanić nam je u razgovoru malo bliže objasnio mjere koje se sprovode protiv korupcije.
Mjere koje smo predložili nisu u stanju da potpuno uklone korupciju iz našeg kantona, pa tako i iz cijele BiH, ali je mogu privremeno otkloniti, pa su to neka privremena rješenja koja bi unaprjeđenjem mogla potpuno suzbiti korupciju.
Jedan od načina kojim bi uspjeli izgraditi državu bez korupcije je taj da na izborima glasamo kao prvo za mlade i perspektivne ljude koji poštuju demokratske principe i koji mogu u svojim mandatima pomoći u izgradnji Bosne i Hercegovine kao funkcionalne i samoodržive zemlje i tako smanjiti nivo korupcije unutar BiH, a naročito u domenu zdravstva.
Na kraju želimo naglasiti da mi kao “mali ljudi” ne možemo uraditi puno, ali se nadamo da će jednog dana neko razmotriti naše prijedloge ili će nam pomoći da ih unaprijedimo, ali mi do tada nećemo odustati od naših prijedloga, bez obzira na to što trenutno nismo dobili podršku vlasti. Naši prijedlozi ne krše Ustav, a podržavaju ih pacijenti, nekorumpirano medicinsko i ne medicinsko osoblje, prosvjetni radnici i naši vršnjaci”, zaključili su učenici 3. razreda Srednje medicinske škole Tuzla Albin Zukić i Maid Mušić.

VIJESTI

1 komentar

Komentari su zatvoreni.

MARKETING

SERVISNE INFORMACIJE