Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

Porezna uprava Federacije BiH otkrila radnike sa neriješenim radno-pravnim statusom

Porezna uprava Federacije BiH je tokom 18 provedenih jednodnevnih akcija na području Federacije BiH otkrila 1.548 radnika sa neriješenim radno- pravnim statusom (rad na crno) i utvrdila da je 504 objekta radilo bez odobrenja za rad, 396 objekata bez fiskalnog uređaja, te zapečatila 968 poslovnih objekata i
izdala 2.417 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim sankcijama u iznosu od 6.150.970,00 KM.
porezna-uprava111
U 2015. godini Porezna uprava je u provedenim postupcima inspekcijskog nadzora podnijela 9.183 prekršajna naloga sa izrečenim kaznama u iznosu od 13.839.204,45 KM i 44 izvještaja o postojanju sumnje da su počinjena krivična djela iz oblasti poreza, propisana Krivičnim zakonom FBiH.
Poštovani porezni obveznici, pozivamo vas da ne trošite vaš teško zarađeni novac na plaćanje kazni, da poslujete legalno, a vaš novac koristite za unapređenje vašeg poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima…
Ne ostvarujte kratkoročne dobitke za veće dugoročne gubitke! Poštovani obveznici, poštedite sebe, svoje zaposlenike i inspektore Porezne uprave od neprijatnosti koje doživljavate prilikom pečaćenja vaših
poslovnih objekata i izricanja kazni… Budite partner Poreznoj upavi, jer Porezna uprava iskreno želi biti partner svim poreznim obveznicima koji legalno posluju, a izricanje novčanih kazni predstavlja, isključivo, sredstvo kojim se nastoji postići puna primjena poreznih zakona.
Cilj Porezne uprave je da svaki porezni obveznik izvršava svoje porezne obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika, odnosno da postupa u skladu sa poreznim i drugim propisima F BiH, da bude partner poreznim obveznicima, a ne da ih kažnjava.
Porezna uprava je osposobljena da, putem informacionog sistema i
  • analiza koje provodi, prati stanje na tržištu, te shodno tome planira svoje
  • aktivnosti. Otklonite nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju prije kontrole inspektora Porezne uprave ili drugih kontrolnih organa. Porezna uprava svoj uspjeh ne želi mjeriti time koliko ste vi platili kazni ili koliko je zapečaćeno objekata. Naš i vaš uspjeh će biti na zavidnom nivou kad vi
    budete sami prijavljivali i plaćali porezne obaveze, a Porezna uprava što manje primjenjivala sankcije. Uredno plaćanje poreza predstavlja lični interes i moralnu obavezu svakog poreznog obveznika i građanina Bosne i Hercegovine i u općem je interesu cjelokupnog društva!
    Porezna uprava se zahvaljuje poreznim obveznicima kod kojih nisu utvrđene nepravilnosti i građanima od kojih je primila informacije o nepravilnostima!
    Poštovani obveznici prijavite i platite porez za vašu sadašnjost i budućnost.

VIJESTI

Najnovije vijesti