Petak, 27 Januara, 2023
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJETPorodiljsko odsustvo u BiH koristi mali broj očeva

Porodiljsko odsustvo u BiH koristi mali broj očeva

Prije šest godina, tačnije 2016. godine, na nivou cijele BiH izmijenjen je i dopunjen Zakon o radu koji je, u cilju ravnopravnosti spolova, pravo na porodiljsko odsustvo dodijelio i očevima. Podaci koji su prikupljani do sada pokazuju da tek mali broj očeva koristi ovo pravo.

Odredbama Zakona o institucijama BiH, Zakona o radu FBiH, Zakona o radu RS i Zakona o radu Brčko distrikta, regulisano je pravo na porodiljsko odsustvo.

Iako se ono oduvijek vezivalo isključivo za majke, od 2016. godine, pravo na porodiljsko odsustvo imaju i očevi. Međutim, da li očevi u BiH nisu dovoljno upoznati sa procedurom i pravom na korišćenje porodiljskog odsustva ili to pak zavisi od poslodavca do poslodavca, istraživanje koje je sproveo Sarajevski otvoreni centar (SOC) pokazuje da je pravo na ostvarivanje naknade umjesto plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva koristilo tek 0,36 posto očeva.

Mali postotak očeva u FBiH je koristilo pravo na porodiljsko odsustvo

Roditeljsko odsustvo je na nivou entiteta Federacija Bosne i Hercegovine regulisano Zakonom o radu, Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom te Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U Federaciji BiH odlučivanje o porodiljskim naknadama najčešće spada u nadležnost centara za socijalni rad, a u nekim lokalnim zajednicama o porodiljskim naknadama odlučuju općine.

Na osnovu podataka do kojih je istraživanjem stigao SOC, zahtjev za ostvarivanje naknade umjesto plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva ostvarilo je ukupno 28.838 osoba, od čega 105 očeva, odnosno tek 0,36 posto. KLIX

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Popularne vijesti

Komentari