Petak, 19 Aprila, 2024

Pozitivan trend privrednih kretanja u TK: Povećava se broj zaposlenih, raste industrijska proizvodnja i izvoz

Vlada TK je usvojila Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Kako se u Informaciji navodi, industrijska proizvodnja na nivou Federacije BiH je u 2016. godini ostvarila rast u odnosu na 2015. godinu u vrijednosti od 2,6%.

U 2016. godini došlo je do novih zapošljavanja, a po broju novozaposlenih u vrhu od 20 firmi, 4 su iz Tuzlanskog kantona (Bingo Tuzla, Cimos Gradačac, JP Aerodrom Tuzla i Lafat komerc Kalesija). U Tuzlanskom kantonu u 2016. godini ostvaren je rast obima industrijske proizvodnje u odnosu na 2015. godinu u vrijednosti od 6,6%. Prerađivačka industrija ostvaruje rast od 6,2%, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom 5,4%, a vađenje ruda i kamena 9,2%. Povećanje ukupnog prihoda i obima proizvodnje ostvarili su svi rudnici uglja u Tuzlanskom kantonu.

U 2016. godini u Tuzlanskom kantonu bilo je zaposleno ukupno 97.614 osoba, što je u odnosu na isti period 2015. godine kada je broj zaposlenih iznosio 93.922 osobe, rast od 3,93 %, dok je neto plata u 2016. godini porasla za 3,3%.

Posmatrajući vanjskotrgovinsku razmjenu, u 2016. godini iz Tuzlanskog kantona ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 1.269.958.000 KM što je u odnosu na isti period 2015. godine rast od 5,43%. U isto vrijeme je došlo do rasta uvoza od 6,30%, te je pokrivenost uvoza izvozom 83,59%.

 

Jakub Suljkanović, ministar finansija TK posebno  ističe ulogu javnih preduzeća koja su u zadnje vrijeme osjetno popravila svoje poslovanje:

Evo iz ovih rezultat je vidljivo da se na neki način dešava porast broja uposlenih, porast industrijske proizvodnje, a ono što je meni posebno drago jeste da je to u ovom javnom sektoru i da su to javna preduzeća kojima Vlada TK  upravlja putem  upravnih i nadzornih odbora, gdje je postavlja menadžmenta u tim preduzećima uspijela da stabilizuje prilike u tim preduzećima, finansijsku situaciju konsoliduje i da skoro sva privredna preduzeća koja su u nadležnosti Vlade TK za 2016. godinu ostvarila su pozitivna poslovanja što mi je na poseban način i drago da istaknem,“

VIJESTI

Najnovije vijesti