Petak, 14 Juna, 2024

Sistematsko upravljanje energijom će rezulirati uštedom u računima za energiju koju općina može iskoristiti za obezbjeđivanje drugih usluga za građane

radionica

U sklopu “Godine energetske efikasnosti u Kantonu Tuzla, Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Ekonomija energetske efikasnosti (3E), organizovao je treću radionicu za općinske timove iz oblasti energetskog menadžmenta. Radionica je održana juče u hotelu Park u Srebreniku.
 Jedan od ciljeva navedenih u Energetskoj povelji, koju su 19.6.2013. godine potpisali predstavnici svih općina Kantona Tuzla i Kanton Tuzla je uvođenje sistematskog upravljanja potrošnjom energije. Upravljanje energijom je process kontinuiranog praćenja potrošnje da bi se otkrila i korigovala pretjerana potrošnja energije, a sve u cilju smanjenja troškova koji se odnose na energiju.. Kako bi pomogli u ostvarivanju ovog cilja USAID-ov projekat Ekonomija energetske efikasnosti – 3 E, u sklopu Godine energetske efikasnosti Kantona Tuzla, organizuje niz radionica na temu sistematskog upravljanja potrošnjom energija. Cilj ove radionice je da općinski timovi za energetski menadžment počnu sa procesom uvošenje sistematskog upravljanja energijom u svojim općinama. Tokom radionice, općinski timovi će imati priliku da saznaju više o procesu podnošenja aplikacija za sredsva kod Federalnog Fonda za zaštitu okoliša i poslušat će prezentaciju o Studiji javne rasvjete koju je pripremio GIZ.  “Cilj ovih radionice je obučavanje općinskih timova za energetski menadžment o načinima uspostavljanje sistematskog upravljanja potrošnjom energije u općinskim zgradama i sistemima javne rasvjete. Sistematsko upravljanje energijom će rezulirati uštedom u računima za energiju koju općina može iskoristiti za obezbjeđivanje drugih usluga za građane.” – rekao je Glavni inžinjer USAID 3 E projekta, Fahrudin Kulic. U okviru “Godine energetske efikasnosti u Kantonu Tuzla” USAID 3E će fokusirati aktivnosti na jačanju kapaciteta općina Kantona Tuzla kako bi se odredila bazna energetska potrošnja i predložila organizaciona struktura za upravljanje energijom.
 USAID-ov projekat Ekonomija energetske efikasnosti (3E)  je program vrijedan 4,5 miliona dolara za promociju tehnologija energetske efikasnosti i to putem razvoja pilot projekata u objektima sufinansiranim od strane javnog i privatnog sektora.  Cilj pilot projekata je da se u praksi prikaže kako energetska efikasnost štedi novac potrošačima i da je najekonomičniji način smanjenja potrošnje energije. Kako se korištenje energije smanjuje, tako su troškovi za potrošača niži – u vidu nižih računa za grijanje, struju i vodu. Mjere energetske efikasnosti je relativno lako sprovesti, a povrat uloženih sredstava se vraća u kratkom periodu. Do danas je vlada SAD-a, prvenstveno putem USAID-a, obezbijedila blizu 1.6 milijarde  dolara za podršku ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku Bosne i Hercegovine.

 

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI