Subota, 25 Maja, 2024

U prethodna dva mjeseca zabilježen pad prihoda od poreza u TK

Uzimajući u obzir okolnosti koje određuju trenutnu situaciju nastalu usljed proglašenja pandemije COVID – 19, a u cilju poduzimanja preventivnih mjera u borbi protiv pandemije, kao i sanaciju posljedica nastalih po privredne subjekte, Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedloge Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Izmjene i dopune Budžeta s jedne strane predviđaju smanjenje troškova (uštede) na brojnim pozicijama u Budžetu, a s druge strane stvaraju osnov i predviđaju sredstva za podršku i ublažavanje posljedica pandemije.

Naime, u skladu sa zabilježenim padom prihoda u Budžetu TK, te trenutnim pokazateljima prijedlog Izmjena i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu iznosi 425.583.579,00 KM, što je za 6.154.946,00 KM ili 1,43% manje u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. U periodu 22.03.-08.05.2020.godine evidentiran je značajan pad prihoda od poreza. Prihodi od indirektnih poreza su opali za 8.085.722,00 KM (28,68%), prihod od poreza na dobit pojedinca i preduzeća je opao za 6.427.404,00 KM (57,80%), a prihod od poreza na dohodak je manji za 1.124.586,00 KM (19,63%) u odnosu na isti period prošle godine. U ukupnom iznosu navedene tri vrste prihoda su u pomenutom periodu manje za 15.637.713,00 KM (34,72%) u odnosu na isti period prošle godine.

Istovremeno, ukupni rashodi, izdaci i finansiranje iznose 421.583.579,00 KM, što je za 6.154.946,00 KM manje u odnosu na Budžet za 2020. godinu.

Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, Tekući transferi i drugi tekući rashodi planirani su u iznosu 96.845.830,00 KM i veći su za 13.823.884,00 KM ili 19,53% u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. U okviru ovih sredstava otvoreno je novo potrošačko mjesto i 15 miliona KM je planirano za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Podrška razvoju kantona je planirana u iznosu od 2.670.000,00 KM, a  podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju u iznosu od 2.500.000,00 KM.

VIJESTI

Najnovije vijesti