Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Bičakčić: Blok 7 Termoelektrane Tuzla velika razvojna šansa za BiH

Blok 7 kao zamjenski termoenergetski blok u Tuzli koji će, kada se izgradi, dovesti do gašenja blokova 3,4 i 5, generacijski je projekat i sigurno najveći projekat u elektroenergetici BiH u ovom momentu – izjavio je za Fenu predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ (BH K CIGRE) Edhem Bičakčić.

Izgradnja ovog bloka, kako je dodao, šansa je za brži rast i sveukupni razvoj ukoliko se uzme u obzir da energetika učestvuje do 30 posto u BDP-u Bosne i Hercegovine.  To je, dakle, zamjenski blok koji omogućava da istovremeno dođe do smanjenja zagađenja, emisije CO2 i da postigne sve evropske standarde koji se traže u smislu ekološkog zbrinjavanja.

–  Sve ove performanse sadržane su u realizaciji ovog projekta. To je skup projeket, on obezbjeđuje budućnost rudarskog sektora u tuzlanskom regionu što je veoma značajno, te postiže mnogo veću efikasnost u odnosu na postojeće blokove. Predviđeno je da njegova osnovna efikasnost bude 43 posto, dok postojeći blokovi imaju ispod 30 posto – kazao je Bičakčić.

Izgradnjom Bloka 7 instalisane snage 450 MW, planirane godišnje proizvodnje 2.739,81 GWh električne i 390,9 GWh toplotne energije, obezbjeđuje se zamjena za postojeće blokove, koji su izašli ili će izaći iz pogona u narednih nekoliko godina. Gašenje tih blokova je neminovno, dodao je Bičakčić, jer je naprimjer Blok 3 u pogonu više od 50 godina i sve njegove tehničke performanse su prevaziđene.

Također, predviđeno je da se dalje razvije toplinarstvo u široj regiji Tuzle. Zasad je razvijeno grijanje u Tuzli i Lukavcu, a gotovi su projekti za Živinice i za kompletiranje cijele ove regije, što će u konačnici dovesti do 50 posto smanjivanje emisije CO2, a emisija polutanata bit će dovedena do nivoa evropskih standarda.

U slučaju da se ne izgradi zamjenski  blok, kako je kazao Bičakčić,  u narednih deset godina cijeli tuzlanski region mogao bi ostati bez sistema daljinskog grijanja i morao bi ponovo prelaziti na individualna ložišta gdje bi vrlo često izbor ponovo bio ugalj i gdje bi imali povećanje zagađivanja.

– Mislim da je interes i Elektroprivrede BiH i države BiH da realizaciju Bloka 7 što prije otpočnu i da konačno napravimo jedan veliki investicijski iskorak. Početak gradnje autoputeva bio je u sektoru transporta, a ovo bi bio iskorak u sektoru energetike. Ova šansa je pred nama i vjerujem da ćemo uspjeti to i da ostvarimo – kazao je Bičakčić koji je bivši federalni premijer i generalni direktor Elektroprivrede BiH, te poznati stručnjak u oblasti energetike.

Blok 7 u TE Tuzla planiran je u stateškim dokumentima BiH, odnosno FBiH, a za izgradnju je osigurana većina potrebnih dozvola i saglasnosti.

– U državnoj strategiji koja je usvojena prošle godine, a radili su je evropski stručnjaci, razmotreno je i Evropa je u cijelosti upoznata sa ovim blokom koji zadovoljava evropske direktive. Istina, u Evropi postoji i politika dekarbonizacije i totalnog napuštanja proizvodnje električne energije uz emisiju CO2, te lobisti koji se bore protiv svakog od tih projekata. U BiH gdje je proizvodnja iz termoblokova i više od 60 posto ukupne proizvodnje, mi ne možemo napraviti tolike zamjenske kapacitete u obnovljivim izvorima koji mogu nadomjestiti izgradnju ovakvog bloka – kazao je Bičakčić.

Dodao je da određene kritike iz Evrope postoje i da mi to možemo saslušati i razmatrati u jednoj debatnoj atmosferi, te braniti ovu argumentaciju sa kojom raspolažemo u energetkom, ekonomskom i ekološkom smislu. Sva tri ova segmenta su zadovoljena, naglasio je Bičakčić.

Kada je riječ o prestrukturiranju rudnika u kontekstu izgradnje Bloka 7, Bičakčić je rekao da će to će biti potpuno novi rudnici.

– Sa ovom tehnologijom i ovom organizacijom oni neće moći zadovoljiti potrebe opsluživanje ovakvog bloka. To će tražiti restrukuiranje u cjelosti ovoga sektora, a i Blok 6 koji još ostaje kada se završi Blok 7, imat će desumporizaciju i na taj način kompletan tuzlanski energetski bazen zadovoljit će najviše evropske standarde – istakao je Bičakčić.

Govoreći o dosadašnjoj dinamici u realizaciji projekta Bloka 7, Bičakčić je kazao da smatra da su naše administrativne procedure nedopustivo spore, da treba uvažavati mišljenje struke, ali i da je optimista da će previđene procedure biti završene.

– Previđeno je da se Blok 7 završi u četiri godine i mislim, ako je finansiranje uredno, da je to dostižan i realan rok. Ukoliko bi se uspješno vodio, moguće ga je i skratiti. To je također prilika i izazov za mlade ljude, koji bi bili uključeni u njegovu realizaciju, da steknu zavidne reference – istakao je Bičakčić.

Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d sredinom septembra prošle godine usvojila je set dokumenata u vezi sa Blokom 7, a te odluke bi trebale stupiti na snagu nakon što se u Parlamentu Federacije BiH okonča postupak dobijanja potrebnih saglasnosti, a među njima saglasnost da Federacije BiH bude garant za kreditno zaduženje Elektroprivrede BiH kod kineske Izvozno – uvozne banke za izgradnju Bloka 7.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti