Nedjelja, 24 Septembra, 2023

Istraživanja stavova građana Bosne i Hercegovine o korupciji

Najveći broj građana BiH (42,6 posto) smatra da će ”korupcije kod nas uvijek biti, mada se može smanjiti”, dok je 27 posto građana koji misle da se ”korupcija u našem društvu nikako ne može suzbiti”.

Da se ”korupcija u našem društvu može znatno smanjiti” smatra 14,3 posto stanovnika BiH, dok 7,5 posto vjeruje da se korupcija može potpuno iskorijeniti.

Ovo su rezultati istraživanja stavova građana Bosne i Hercegovine o korupciji koje je agencija Prime Communications provela u prvoj polovini 2016. godine. U istraživanju je učestvovalo 1.000 ispitanika tehnikom usmenog intervjua, na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika. Populacija reprezentovana istraživanjem je definisana kao opšta populacija Bosne i Hercegovine, starija od 18 godina. Primijenjen je višeetapni stratifikovani slučajni uzorak (moguća greška plus-minus tri posto).

Generalni zaključak je da je korupcija u bosanskohercegovačkim institucijama veoma prisutna i da je najviše prisutna u zdravstvu (76,9 posto), političkim partijama (76,4 posto), organima vlasti entiteta (75,0 posto), organima vlasti države (74,5 posto) i preduzećima u javnom vlasništvu (73,5 posto).

Prema mišljenju građana BiH korupcija je najmanje prisutna kod nevladinih organizacija (38,5 posto), međunarodnih organizacija (39,4 posto), vjerskih organizacija (40,8 posto), medija (46,6 posto) i privatnom sektoru (55,6 posto).

VIJESTI

Najnovije vijesti