Subota, 20 Aprila, 2024

Upoznavanje sa stanjem u službama za poslove boračko-invalidske zaštite u TK

Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević održala je radno-stručni sastanak kojem su prisustvovali pomoćnici gradonačelnika i načelnika gradskih i općinskih službi nadležnih za poslove boračko-invalidske zaštite. 

Tema sastanka bilo je upoznavanje sa aktivnostima Ministarstva u narednom periodu i koordinacija rada s nadležnim gradskim i općinskim službama nadležnim za poslove boračko invalidske zaštite.

Tom su prilikom prezentirane aktivnosti koje se odnose na donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Također, ministrica Dizdarević prisutne je upoznala da su u toku pripreme za izradu i više podzakonskih propisa među kojima su odluka o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima Bosne i Hercegovine i djeci branilaca, izmjena i dopuna Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi te odluka o ostvarivanju uslova i postupaka za obavljanje pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa.

Iako je prisutna teška kadrovska situacija uposlenih u gradskim i općinskim službama, ministrica Dizdarević pozvala je uposlene da daju doprinos u provođenju i ostvarivanju dopunskih prava branilaca i članova njihovih porodica.

Tom je prilikom istaknuto da će resorno ministarstvo i u narednom periodu održavati slične konsultativno-stručne sastanke, saopćeno je iz Vlade TK. 

federalna.ba/Fena

VIJESTI

Najnovije vijesti