Subota, 25 Maja, 2024

Za Srebrenik osigurano 685.000 KM iz Budžeta FBiH

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu u okviru tekućih i kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti – kantoni i općine. Riječ je o finansijskoj pomoći budžetima općina i gradova, te za finansiranje ili sufinansiranje projekata koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave.

Grad Srebrenik je po principu solidarnosti dobio 125.000 KM na ime finansijske pomoći budžetu, a ostatak sredstava po apliciranim projektima.

-“Vlada FBiH nam je također odobrila sufinansiranje tri projekta i to kako slijedi:

1. Projekat rekonstrukcije vodovoda Zahirovići – Kurtići u iznosu od 165.000 KM,

2. Sanacija klizišta na putu Srebrenik – Gornji Srebrenik u iznosu od 190.000 KM,

3. Izgradnja saobraćajnice kroz poslovnu zonu Tinja gornja 200.000 KM, naveo je gradonačelnik Srebrenik Adnan Bjelić.

Raspodjela ovih sredstava je izvršena na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu finansija „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine, te Odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za ovu godinu ministarstvu „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, općine i gradovi.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI