Utorak, 5 Decembra, 2023

Održana 31.sjednica OV Srebrenik

Na 31. sjednici OV Srebrenik razmatrano je 15 tačaka dnevnog reda, a najveću pažnju prema očekivanom izazvala je Odluka o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u regulirane organe, odnosno Odluka o smjeni upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač općina Srebrenik. Nakon opširne rasprave većinom glasova ova odluka je i usvojena , a istu sudbinu imali su i prijedlozi rješenja o razrješenju predsjednika i članova Komisije za izbor u regulirane organe, te predsjednika i članova Komisije za odlikovanja i općinska priznanja.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik za period 1.1 do 31.12.2018 godine u ukupnom iznosu od 11.005.833,44 km, uz ostvareni suficit od 714.706,99 KM. U raspravi o ovom dokumentu čuli su se prijedlozi da bi u narednom periodu trebalo više pažnje posvetiti prihodovnoj strani u pogledu naplate koncesija te da bi raspodjela tih sredstava trebala biti ravnomjernija za područja gdje se i vrši eksploatacija mineralnih sirovina na području općine Srebrenik. Izvještaj o izvršenju budžeta je usvojen jednoglasno uz konstataciju da je budžet za proteklu godinu ostvaren u najvećem finansijskom iznosu i suficitu koji će biti iskorišten za pokriće budžetskog deficita od 600 hiljada KM, a preostali dio za realizaciju infrastrukturnih projekata.

Na današnjoj sjednici raspravljano je i o Prijedlogu odluke o dopuni Odluke o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba sa višom i visokom stručnom spremom, Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju vodovoda u naselju Ravnuše u Gornjem Srebreniku kao i Prijedlog Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva.31. sjednica opcinskog vijeca Srebrenik

ODRZANA 31. SJEDNICA OPCINSKOG VIJECA SREBRENIKOpcinsko vijece usvojilo odluke o smjeni upravnih odbora u javnim ustanovama i preduzecima ciji je osnivac Opcina Srebrenik.

Gepostet von Radio Srebrenik 90,8 i 103 FM am Donnerstag, 18. April 2019

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI