Srijeda, 28 Februara, 2024

Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Srebrenik

Iako je predviđenim dnevnim redom   24. sjednice Općinskog vijeća Srebrenik bilo planirano razmatranje 12 tačaka, nakon odrzanog kolegija i usaglašavanja stavova klubova vijećnika , Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu Općine Srebrenik za 2018 .godinu, kao i Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa izgradnje infrastrukture na području Općine Srebrenik u 2018. godini povučeni su sa današnjg vijećničkog zasijedanja.

Bez veće rasprave usvojeni su Prijedlozi Odluka o utvrdjivanju javnog interesa za izgradnju kružnih tokova i raskrsnice na magistralnoj cesti M-1.8, na lokacijama u gradskom području Srebrenika, kod tzržnog centra “Bingo” i u naselju Ćehaje ,te raskrsnice u naselju Špionica. Izrgradnjom ovih kruznih tokova i raskrsnice , kako je rečeno, omogućit će se znatno lakše odvijanje saobraćaja kroz gradsko područje Srebrenika, a samim tim i povećati sigurnost u sabraćaju na pomenutoj magistralnoj saobraćajnici.

Općinsko vijeće Srebrenik usvojilo je Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o uspostavi Registra  budzetskih korisnika Općine Srebrenik, a sa 16 glasova, 2 suzdržana i 4 glasa protiv usvojen je i prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU “SRC” Srebrenik. Na  današnjoj sjednici, izmedju ostalog,  razmatrana je i Informacija o materijalno-socijalnom statusu porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i učesnika NOR-a na području Općione Srebrenik.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI