Srijeda, 28 Februara, 2024

Održana sjednica Gradskog vijeća Srebrenik

Prvo zvanično zasijedanje Gradskog vijeća Srebrenik, prema očekivanju, donijelo je prilično polemičnu vijećničku raspravu koja je na ovakvim zasijedanjima prisutna već duži vremenski period. Zakazana s početkom od 9 sati, sjednica je počela tek  oko 12.00 sati, a sve zbog oprečnih stavova oko predloženog dnevnog reda. Nakon niza vijećničkih pitanja i inicijativa, jednoglasno je usvojen Prijedlog privremene statutarne odluke Grada Srebrenika, čime je naša lokalna zajednica i zvanično dobila status grada. Vijećnici Gradskog vijeća Srebrenik danas su razmatrali i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Srebrenika za 2019. godinu. Prihodi i primici u budžetu za 2019. godinu planirani su u iznosu od oko 15 miliona maraka, a Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2019. godinu planirani su u iznosu od 16.446.000 KM te su veći za 1.446.000 KM u odnosu na planirane prihode i primitke. Riječ je, uglavnom, o sredstvima s viših nivoa vlasti i fondova koja bi trebala biti usmjerena u kapitalne infrastrukturne projekte, poput sanacije klizišta na lokalitetu Ormanice, nastavku toplifikacije gradskog područja i slično. Nakon šire rasprave Odluka o rebalansku gradskog budžeta nije dobila većinsku podršku vijećnika. S današnjeg vijećničkog zasijedanja skinut je Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Srebrenik, kao i Prijedlog odluke o razrješenju članova postojećih upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Srebrenik, Prijedlog odluke o imenovanju privremenih članova upravnih odbora, te Prijedlog rješenja o razrješenju postojećih i imenovanju novih članova i predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

A.I.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI