Četvrtak, 22 Februara, 2024

Za osam mjeseci uplaćeno 3.416.123.997 KM javnih prihoda

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-august 2018. godine uplatili 3.416.123.997 KM poreza, doprinosa, taksi i naknada.

To je za  222.080.594 KM više u odnosu na januar-august 2017. godine ili iskazano u procentu više za 6,95%.

U periodu januar-august 2018. godine u odnosu na isti period prošle godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 78.594.758 KM, ili procentualno za 7,16%.

U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

• poreza na dobit u iznosu od 282.660.023 KM, što je više za 10,81% ili 27.567.866 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 9,98% ili za 20.373.897 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,11% ili za 7.193.969 KM;

• porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 113.453.463 KM, što je manje za 2,43%  ili za 2.820.226 KM;

• ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 834.756 KM, što je za 16,08% ili za 159.890 KM manje;

• porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 293.826.994 KM, što je povećanje za 11,57% ili za 30.460.350 KM;

• naknade i takse naplaćene su u iznosu od 269.489.422 KM, što je više za 0,5% ili za 1.435.976 KM.

Po kantonima to izgleda ovako: prvu grupu platiša predvodi Sarajevski kanton, slijede ga Tuzlanski, potom Zeničko-dobojski i Hercegovačko-neretvanski kanton.

Dugu, veću grupu, ali sa manjim prihodima, predvodi Srednjobosanski kanton. Slijede ga Unsko-sanski, Zapadnohercegovački, Kanton 10, Bosansko-podrinjski i na kraju Posavski kanton sa najmanjim uplatama.

U periodu januar-august 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  2.236.024.145 KM, što u odnosu na isti period prošle godine predstavlja povećanje za 143.859.234 KM ili iskazano u procentu za 6,88%.

Naplaćeni doprinosi iznose:

• doprinosi za PIO/MIO 1.240.205.900 KM;

• doprinosi za zdravstveno osiguranje 892.358.656 KM;

• doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 103.459.589 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika, na dan 31.08.2018. godine, iznosi 521.127 osoba.

Porezna uprava Federacije BiH naglašava da od 2011. godine vodi Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa u kojem se evidentiraju promjene o zaposlenju. U Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ne evidentiraju se zaposlenja po osnovu ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu, tako da u brojku od 521.127 zaposlenih nisu uključeni angažovani po osnovu ugovara o djelu i ugovora o autorskom djelu.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva ih da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer to je najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

VIJESTI

Najnovije vijesti