Nedjelja, 14 Jula, 2024

Sa zimskim računanjem vremena počinje i zimski obračun potrošnje električne energije, cijene ostaju iste

brojilo-struju-slika-21119339

S krajem ljetnog računanja vremena mijenjaju se i razdoblja dnevnih tarifnih stavova za obračun električne energije.

Zimsko računanje vremena u 2016. godini počinje 30.oktobra 2016. u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

S krajem ljetnog računanja vremena mijenjaju se i razdoblja dnevnih tarifnih stavova za obračun električne energije.

Tako će se od nedjelje, 30. oktobra struja obračunavati na slijedeči način:

Za domaćinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, električna energija utrošena od ponedjeljka do subote u periodima od 00:00 do 07:00; od 13:00 do 16:00 i od 22:00 do 24:00 sati obračunavaće se prema manjim tarifama (MT). Nedjeljom se za ovu kategoriju potrošnje, manja tarifa primjenjuje cijeli dan.

Za kupce JP EPBIH iz kategorije ostala potrošnja na 0,4 kV naponu, električna energija utrošena od ponedjeljka do petka u periodu od 00:00 do 07:00 i od 22:00 do 24:00 sati obračunavaće se prema manjoj tarifni (MT).  Za ovu kategoriju potrošnje, manja tarifa se primjenjuje subotom i nedjeljom cijeli dan.

Formirana cijena je u skladu sa Odlukom Ferk- a sa 21. redovne sjednice na kojoj je data saglasnost na prijedloge cijena usluga javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar i cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, odnosno po cijenovniku koji je na snazi od 01. 01. 2016. godine.

Kako  je potvrđeno u FERK-u u međuvremenu nisu stizali novi zahtjevi za davanje saglasnosti na izmjenu cijene električne energije.

VIJESTI

Najnovije vijesti