Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

BiH: Predstojeća zima bi trebala biti nešto hladnija od prošlogodišnje

Temperatura zraka tokom zime bi prema većini modela u većem dijelu Bosne, trebala biti u granicama ili iznad normale u odnosu na prosječnu zimu za period 1981.-2010. godine, prenosi Anadolu Agency (AA).

Na temelju rezultata dinamičkih i statističkih modela od strane MedCOF-a17 i SEECof-a 26, kao i produkata Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH), na području Hercegovine predstojeća zima bi trebala biti iznad normale. Prognoza se odnosi na period od 1. decembra ove godine do 28. februara 2022.

“Vjerovatnoća ostvarenja prognoze je od 40 posto za područje Bosne i do oko 50 posto za južna područja naše zemlje. U poređenju sa istim razdobljem prošle godine, predstojeća zima trebala bi biti nešto hladnija”, saopćeno je iz FHMZBiH.

Prema prognostičkim modelima za prostor Bosne i Hercegovine ali i šire regije, vjerovatnoće za sva tri scenarija (ispod, u granicama ili iznad prosjeka) su podjednake.

“Naime modeli ne daju pouzdaniji scenario za prognozu količine padavina. Raspored padavina tokom zime bit će neujednačen. Tokom prognoziranog razdoblja nisu isključena duža razdoblja bez padavina ali i kraća razdoblja sa većom količinom padavina. Napominjemo da se ne može ni precizirati vrsta padavina za pojedine dijelove godine”, navedeno je iz FHMZBiH.

Sezonska prognoza daje samo osnovne indikacije i nagovještaje o vremenu i ne može pružiti informacije o kraćim vremenskim razdobljima. Moguće pojave oluja, izrazito visokih ili niskih temperatura, perioda sa velikim količinama padavina ili pojave olujnog vjetra nije moguće predvidjeti putem ove prognoze.

VIJESTI

VRIJEME